✔️ Giải thể công ty doanh nghiệp là gì?

Nếu thành lập doanh nghiệp là việc khai sinh ra một công ty thì việc giải thể được xem là chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp. Giải thể doanh nghiệp có thể được thực hiện tự nguyện hoặc bắt buộc. Trường hợp trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp nhận thấy việc tiếp tục kinh doanh không mang lại hiệu quả thì có thể khai tử doanh nghiệp bằng việc giải thể. Nếu doanh nghiệp thuộc những trường hợp luật định thì phải giải thể bắt buộc theo quy định của pháp luật. Bạn có thể tìm những dịch vụ giải thể công ty uy tín nếu bạn không rành về những luật lệ.

✔️ Phải giải thể doanh nghiệp công ty khi nào?

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác

Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan về doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm các khoản nợ của doanh nghiệp.

✔️ Quy trình, thủ tục giải thể công ty

Việc giải thể một doanh nghiệp không đơn giản như khi thành lập vì sau quá trình hoạt động, doanh nghiệp phát sinh nhiều nghĩa vụ khác nhau như nghĩa vụ liên quan đến hải quan, nghĩa vụ liên quan đến cơ quan thuế, nghĩa vụ liên quan đến người lao động, … Sau đây là các bước để tiến hành giải thể một doanh nghiệp:

👉 Bước 1: Công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể, doanh nghiệp phải gửi nghị quyết, quyết định, biên bản họp về việc này và phương án giải quyết nợ đến các cơ quan sau:

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Cơ quan thuế;
 • Người lao động trong doanh nghiệp;
 • Chủ nợ, người có quyền và nghĩa vụ liên quan (nếu doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán);
 • Niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

👉 Bước 2: Xác nhận nghĩa vụ hải quan tại Tổng cục Hải quan

Doanh nghiệp có đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu thì khi tiến hành giải thể, doanh nghiệp phải thực hiện việc xác nhận nghĩa vụ thuế tại Tổng cục Hải quan trước khi thực hiện thủ tục tại Cơ quan thuế. Doanh nghiệp gửi những tài liệu sau đến Tổng Cục Hải quan:

 • Công văn xin xác nhận không nợ thuế;
 • Tài liệu chứng minh nội dung yêu cầu xác nhận

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị xác nhận nợ thuế, cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và thông báo cho người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kết quả xử lý như sau:

 • Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế;
 • Xác nhận chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế nêu rõ tờ khai chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế;
 • Hoàn thiện bổ sung hồ sơ để cơ quan hải quan có cơ sở xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Lưu ý: Kể từ ngày Tổng cục Hải quan phát hành văn bản xác nhận không còn nợ thuế, doanh nghiệp sẽ không được đăng ký tờ khai hải quan.

👉 Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

Sau khi công bố thông tin về việc giải thể công ty, doanh nghiệp có thể tiến hành việc thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty.

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

➡️ Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu của công ty.

👉 Bước 4: Đóng mã số thuế tại Cơ quan thuế

 1. Nộp hồ sơ giải thể

Doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể đến Cơ quan thuế quản lý. Hồ sơ bao gồm các tài liệu cơ bản sau:

 • Công văn xin giải thể;
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
 • Xác nhận không nợ thuế của Tổng cục Hải quan (nếu doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu)
 • Biên bản họp và quyết định về việc giải thể
 1. Quyết toán thuế và hoàn thành nghĩa thành nghĩa vụ thuế
 2. Nhận kết quả về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế và đóng mã số thuế của doanh nghiệp

👉 Bước 5: Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:

 • Thông báo về giải thể công ty (kèm theo quyết định của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc Chủ tịch công ty đối với Công ty TNHH một thành viên).
 • Báo cáo thanh lý tài sản công ty.
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có).
 • Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể (nếu có).
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có).
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Văn bản uỷ quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục.
 • Bản sao chứng thực CMND/CCCD của người đại diện thực hiện thủ tục.

Xem thêm

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Người đại diện theo pháp luật giữ những chức danh nào?

Dịch vụ thành lập công ty vận tải

✔️ Những lưu ý khi giải thể công ty

 • Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp bị nghiêm cấm thực hiện các hoạt động sau đây:
 • Cất giấu, tẩu tán tài sản;
 • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;
 • Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;
 • Ký kết hợp đồng mới, trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;
 • Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;
 • Chấm dứt hiệu lực hợp đồng đã có hiệu lực;
 • Huy động vốn dưới mọi hình thức
 • Doanh nghiệp không có hoạt động xuất nhập khẩu thì không cần xác nhận hoàn thành nghĩa vụ hải quan tại cơ quan hải quan
 • Nếu doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc như chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thi cần phải tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của các đơn vị phụ thuộc trước khi giải thể doanh nghiệp.

✔️ Dịch vụ giải thể công ty của Hưng Phước

 • Tư vấn giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu liên quan đến việc giải thể theo quy định của pháp luật.
 • Nộp hồ sơ giải thể, quyết toán thuế.
 • Nộp hồ sơ giải thể gửi Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Trả dấu tại cơ quan công an và nhận thông báo về việc thu hồi con dấu (nếu có).
 • Kiểm tra, theo dõi và giải trình hồ sơ (nếu có).
 • Nhận biên bản thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ, QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE: 0964 434 133. CHÚNG TÔI RẤT SẴN SÀNG HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO QUÝ KHÁCH.

Đánh Giá
[Tổng cộngl: 1 Average: 5]

CÔNG TY TNHH HƯNG PHƯỚC

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH TM DV Tư vấn Hưng Phước
MSDN: 4101585345

Gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực licensing. Chúng tôi mang đến những dịch vụ thành lập công ty trọn gói, hỗ trợ thủ tục cho công ty - Doanh nghiệp đạt hiệu quả. Nhằm giúp Quý khách hàng tiết kiệm thời gian & chi phí khi thực hiện các thủ tục xin cấp phép từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

DỊCH VỤ

Thành Lập Công Ty Cổ Phần
Thành Lập Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn
Thành Lập Công Ty Xây Dựng
Thành Lập Doanh Nghiệp
Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện ATTP, PCCC
Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Nhà Đất
Thành Lập Công Ty Hộ Kinh Doanh Cá Thể
Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Doanh Nghiệp
Thành Lập Công Ty Bất Động Sản
Thành Lập Công Ty Thiết Kế

payment visa

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 170 Diên Hồng, Phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
Chi nhánh: 482/10/41 Nơ Trang Long, P13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Hotline: 0963 434 133
Email: contact.hungphuoccoltd@gmail.com

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thứ Hai - Thứ Sáu: 07:30 - 18:00
Thứ Bảy: 8:00 - 11:30

dmca protected

error: Protected