Địa chỉ: 1 Lê Thành Phương, Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Email: contact@dichvuthanhlapcongtyaz.com

Thời gian làm việc:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:00 - 17:30

Dịch Vụ

Dịch Vụ Tạm Ngừng Kinh Doanh

Trước khi công ty bạn tìm đến dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, hoặc dịch vụ giải thể doanh nghiệp. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ sự khác nhau giữa 2 mục đích này, và phù hợp trong những trường hợp nào. Cũng như quy định về tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp chi tiết nhất.

➡️ Phân biệt tạm ngừng kinh doanh và giải thể doanh nghiệp

Tạm ngừng kinh doanh là việc doanh nghiệp không hoạt động trong một thời gian, công ty vẫn còn tồn tại và có thể quay trở lại hoạt động sau khi hết thời gian tạm ngưng. Còn giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp, công ty chấm dứt hoạt động sau khi hoàn tất các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật.

➡️ Tạm ngừng kinh doanh trong trường hợp nào?

◾️ Theo quyết định của doanh nghiệp.

◾️ Theo yêu cầu của Cơ quan đăng ký giấy phép kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh trong những trường hợp sau đây:

◾️ Tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật.

◾️ Tạm ngừng kinh doanh hoặc theo yêu cầu của cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan.

◾️ Đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh một hoặc một số ngành, nghề kinh doanh hoặc trong một số lĩnh vực theo quyết định của Toà án.

 dịch vụ tạm ngừng hoạt động kinh doanh

➡️ Những lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh

Trong quá trình hoạt động, nếu việc kinh doanh không mang lại hiệu quả hoặc vì lý do khách quan dẫn đến doanh nghiệp muốn tạm thời ngưng kinh doanh thì doanh nghiệp phải thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, thời hạn thông báo này là chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh. Tuy nhiên, theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020, thời hạn này là chậm nhất 03 ngày làm việc.

Do đó, doanh nghiệp cần cập nhật các quy định của Luật Doanh nghiệp để áp dụng từ ngày 01/01/2021 nhằm tránh bị xử phạt vi phạm hành chính do những vi phạm không đáng có xảy ra. Nếu bạn không có nhiều thời gian, có thể tìm đến những dịch vụ tạm ngừng kinh doanh.

Ngoài việc tạm ngừng kinh doanh do quyết định của doanh nghiệp thì Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp như sau.

✔️ Tạm ngừng kinh doanh, đình chỉ hoạt động có phải thông báo với thuế?

Doanh nghiệp bắt buộc phải thông báo tạm ngừng kinh doanh bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh  – quản lý thuế chậm nhất là 3 ngày làm việc. Trước ngày tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

✔️ Công ty tạm ngừng kinh doanh có phải đóng BHXH?

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh công ty hoặc doanh nghiệp, công ty đó phải nộp đủ số thuế, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ (nếu còn nợ). Sau đó tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 năm.

Doanh nghiệp phải đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.

✔️ Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài?

Trong doanh nghiệp quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần, hoặc giải thể doanh nghiệp. Thì doanh nghiệp đó phải nộp đầy đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Và tiếp tục thanh toán các khoản nợ, cũng như hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký trước đó với khách hàng & người lao động. Ngoại trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ khách hàng và người lao động có những thỏa thuận khác.

Nếu doanh nghiệp có chi nhánh đã tạm dừng hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ trước đó. Gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

✔️ Doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh trong bao lâu

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp không được quá 01 năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 năm.

Doanh nghiệp phải đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.

➡️ Giải thể chi nhánh công ty cổ phần – Văn phòng đại diện

Công ty, doanh nghiệp quyết định giải thể chi nhánh, giải thể văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sẽ chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó. Hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của Cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền.

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đó và người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện sẽ bị chấm dứt hoạt động liên đới. Và chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

✔️ Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp nào?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp giải thể trong các trường hợp sau:

➡️ Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

➡️ Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

➡️ Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

➡️ Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

✔️ Những lưu ý khi giải thể doanh nghiệp

Người quản lý doanh nghiệp bị nghiêm cấm thực hiện các hoạt động sau đây kể từ thời điểm có quyết định giải thể:

◾️ Cất giấu, tẩu tán tài sản;

◾️ Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ.

◾️ Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp.

◾️ Ký kết hợp đồng mới, trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp.

◾️ Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản.

◾️ Chấm dứt hiệu lực hợp đồng đã có hiệu lực.

◾️ Huy động vốn dưới mọi hình thức.

◾️ Nếu doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc như chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thi cần phải tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của các đơn vị phụ thuộc trước khi giải thể doanh nghiệp.

✔️ Giải thể công ty doanh nghiệp mất bao lâu?

Thủ tục đăng ký tạm ngưng kinh doanh sẽ bao gồm 3 quy trình. Trước đó, nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh sẽ gồm các giấy tờ: Công văn xin đóng mã số thuế; Biên bản, quyết định về việc đóng mã số thuế và 01 bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

◼️ Gửi hồ sơ xin đóng mã số thuế: 7 – 15 ngày. Kiểm tra trụ sở và lập biên bản kiểm tra chứng từ, sổ sách để quyết toán nghĩa vụ về thuế cho doanh nghiệp.

◼️ Giai đoạn ban hành thông báo đóng mã số thuế doanh nghiệp: 15 ngày tiếp theo

Sau khi đã được cơ quan thuế cấp thông báo về việc doanh nghiệp nộp thuế hoàn thành thủ tục giải thể tại cơ quan thuế (Hay còn gọi là thông báo đóng mã số thuế doanh nghiệp) thì doanh nghiệp chuyển sang bước hai của thủ tục giải thể.

dịch vụ tạm ngưng kinh doanh

Tiếp theo là doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động sẽ đăng bố cáo quyết định giải thể tạm ngừng kinh doanh trên cổng thông tin điện tử quốc gia trong 30 ngày. Cuối cùng là thực hiện thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để xin quyết định giải thể – tạm dừng hoạt động doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Tổng cộng toàn thời gian đăng ký tạm ngừng kinh doanh là từ 35 – 60 ngày.

Tìm kiếm: dịch vụ làm tạm ngừng kinh doanh công ty, tạm dừng công ty doanh nghiệp, doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh, tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp dừng hoạt động kinh doanh.

➡️ Dịch vụ làm tạm ngừng kinh doanh của Hưng Phước

✔️ Tư vấn và soạn thảo hồ sơ, tài liệu của dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, dịch vụ giải thể doanh nghiệp, dịch vụ giải thể chi nhánh, dịch vụ đóng cửa văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

✔️ Đại diện Khách hàng nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Theo dõi, cập nhật và giải trình hồ sơ (nếu có).

✔️ Nhận kết quả tại Cơ quan Nhà nước.

✔️ Bàn giao kết quả và hồ sơ lưu trữ.

✔️ Công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

✔️ Hỗ trợ Quý Khách hàng khi trở lại hoạt động.

➡️ Hồ sơ thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh

⏩ Thành phần hồ sơ tạm ngừng kinh doanh:

Hồ sơ thực hiện tạm ngừng kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh bao gồm:

  • Thông báo tạm ngừng kinh doanh;
  • Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh;
  • Quyết định, nghị quyết về việc tạm ngừng kinh doanh.

⏩ Số lượng hồ sơ tạm ngừng kinh doanh:

01 bộ

⏩ Nơi tiếp nhận hồ sơ tạm ngừng kinh doanh:

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

⏩ Thời hạn giải quyết tạm ngừng kinh doanh:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo bằng văn bản nêu rõ những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

➡️ Các dịch vụ tạm ngừng kinh doanh khác của Hưng Phước

☑ Tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần.

☑ Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH.

☑ Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên.

☑ Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên.

☑ Giải thể chi nhánh văn phòng đại diện.

☑ Tạm ngừng kinh doanh chi nhánh.

☑ Giải thể chi nhánh công ty cổ phần.

☑ Giải thể chi nhánh công ty TNHH.

☑ Giải thể chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên.

☑ Giải thể chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên.

➡️ Liên hệ dịch vụ tạm ngưng kinh doanh

Ưu đãi cho các dịch vụ thành lập công ty trọn gói, đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm, đăng ký hộ kinh doanh cá thể hoặc dịch vụ tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp. Hãy liên hệ ngay với Hưng Phước để tìm hiểu thêm dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh và được chuyên viên tư vấn miễn phí.

◼️ Hotline liên hệ tư vấn: 0963 434 133

◼️ Email hỗ trợ tư vấn: contact@dichvuthanhlapcongtyaz.com

Xem thêm

Những lưu ý về Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Điều kiện của tổ chức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

So sánh hình thức hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc

Nhược điểm khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

Đánh Giá
[Tổng cộng: 2 Trung bình: 5]

TƯ VẤN  NGAY

Hãy để chúng tôi mang lại những giá trị cho bạn

error: Protected