Địa chỉ: 1 Lê Thành Phương, Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Email: contact@dichvuthanhlapcongtyaz.com

Thời gian làm việc:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:00 - 17:30

Dịch Vụ

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Bất Động Sản

Bất động sản không chỉ là một kênh đầu tư được lựa chọn phổ biến, mà còn là mối quan tâm của những cư dân có nhu cầu mua để ở và sinh hoạt. Do vậy, các loại hình bất động sản ngày càng đa dạng về sản phẩm và phân khúc như đất nền, căn hộ cao cấp, căn hộ trung lưu, căn hộ nghỉ dưỡng,… Để đáp ứng nhu cầu đầu tư cũng như mua để ở của người dân, nhiều nhà đầu tư đã thành lập công ty bất động sản ngày càng nhiều. Sau đây là các quy định pháp luật về lĩnh vực kinh doanh bất động sản mà Công ty TNHH Hưng Phước muốn cung cấp đến các Start up có dự định kinh doanh trong lĩnh vực này.

✔️ Kinh doanh bất động sản là gì?

Khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 quy định Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán. Chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bán bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản. Dịch vụ sàn giao dịch bất động; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.”

▶ Như vậy, kinh doanh bất động sản bao gồm những hoạt động sau:

 1. Xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng.
 2. Cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
 3. Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản.
 4. Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.
 5. Dịch vụ tư vấn bất động sản.
 6. Dịch vụ quản lý bất động sản.

✔️ Điều kiện thành lập công ty môi giới BĐS

Hiện nay, các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp bđs hoặc hợp tác xã. Trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, những tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, không phải thành lập doanh nghiệp/hợp tác xã. Bao gồm:

☑ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản. Mà không phải do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh và trường hợp hộ gia đình, cá nhân bán chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh. Nhưng dự án có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất).

☑ Tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng do phá sản, giải thể, chia tách.

☑ Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (AMC). Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và các tổ chức, cá nhân khác chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Chuyển nhượng dự án bất động sản, bán nhà, công trình xây dựng đang bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ.

☑ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng để xử lý tài sản theo quyết định của<<

☑ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê. Cho thuê mua mà không phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về nhà ở.

☑ Các cơ quan, tổ chức khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bán nhà, công trình xây dựng thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản công.

☑ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê. Cho thuê mua bất động sản thuộc sở hữu của mình.

▶ Phạm vi kinh doanh bất động sản của các tổ chức, cá nhân trong nước

Tổ chức, cá nhân trong nước được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau đây:

☑ Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua.

☑ Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại.

☑ Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền theo quy định của pháp luật về đất đai. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng kỹ thuật đó.

☑ Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê. Đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua

☑ Đối với đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì được đầu tư xây dựng nhà. Công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua

☑ Đối với đất nhận chuyển nhượng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Thì được đầu tư xây dựng nhà, công tình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua.

☑ Đối với đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì được đầu tư xây dựng nhà. Công trình xây dựng để cho thuê theo đúng mục đích sử dụng đất.

☑ Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư. Để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua.

☑ Nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng, cho thuê đất đã có hạ tầng kỹ thuật đó.

✔️ Điều kiện mở công ty môi giới Bất động sản trong lĩnh vực kinh doanh

Theo quy định của pháp luật hiện hành, kinh doanh dịch vụ bất động sản. Bao gồm: (1) dịch vụ môi giới bất động sản, (2) sản giao dịch bất động sản, (3) tư vấn bất động sản, (4) quản lý bất động sản. Theo đó, điều kiện cụ thể của mỗi dịch vụ như sau:

▶ Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp bất động sản. Và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Trừ các trường hợp sau đây:

✦ Cá nhân độc lập

Có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS. Nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản & đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế

✦ Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Sẽ không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

▶ Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng đủ điều kiện sau:

☑ Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp môi giới bđs.

☑ Sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

☑ Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

☑ Sàn giao dịch bất động sản phái có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng. Nếu có thay đổi phải thông báo cho Sở Xây dựng và khách hàng biết

☑ Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích tối thiểu là 50 m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động

▶ Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản phải thành lập doanh nghiệp. Trường hợp kinh doanh dịch vụ quản lý nhà chung cư, toà nhà hỗn hợp có mục đích để ở thì phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

✔️ Thủ tục thành lập Công ty bất động sản

☑ Bước 1: Đăng ký thành lập doanh nghiệp bất động sản tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

☑ Bước 2: Làm con dấu doanh nghiệp.

☑ Bước 3: Mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp, thông báo tài khoản với Sở Kế hoạch và đầu tư và cơ quan thuế.

☑ Bước 4: Làm biển hiệu công ty BĐS, mua chữ ký số (token)

☑ Bước 5: Kê khai và nộp lệ phí môn bài.

☑ Bước 6: Làm thủ tục khai thuế ban đầu với cơ quan thuế.

☑ Bước 7: Thông báo phát hành hoá đơn điện tử.

☑ Bước 8: Góp vốn điều lệ và đảm bảo các điều kiện trước khi kinh doanh bất động sản.

✔️ Dịch vụ thành lập công ty môi giới bất động sản của Hưng Phước

Bạn đang có dự định khởi sự kinh doanh và có nhu cầu thành lập Công ty môi giới BĐS? Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập công ty môi giới BĐS trọn gói, bao gồm:

 • Tư vấn cách đặt tên, tra cứu tên có bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp bất động sản khác hay không.
 • Xác định ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống mã ngành nghề kinh doanh của Việt Nam (VSIC). Những lưu ý khi mở Công ty bất động sản
 • Soạn thảo hồ sơ, tài liệu đăng ký thành lập Công ty bất động sản.
 • Đại diện Khách hàng nộp hồ sơ tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Theo dõi, cập nhật và giải trình hồ sơ (nếu có).
 • Nhận kết quả tại Cơ quan Nhà nước.
 • Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp bất động sản trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Bàn giao kết quả và hồ sơ lưu trữ.
 • Đăng ký thuế ban đầu cho công ty BĐS.

Xem thêm

Khi nào cần phải giải thể doanh nghiệp?

Khái niệm người đại diện theo pháp luật

Ngành du lịch lữ hành bao gồm những ngành nào?

Dịch vụ thành lập công ty xây dựng uy tín

Đánh Giá
[Tổng cộng: 5 Trung bình: 5]

TƯ VẤN  NGAY

Hãy để chúng tôi mang lại những giá trị cho bạn

error: Protected