Địa chỉ: 1 Lê Thành Phương, Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Email: contact@dichvuthanhlapcongtyaz.com

Thời gian làm việc:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:00 - 17:30

Dịch Vụ

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn

✔️ Hiểu rõ mô hình công ty trước khi thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn

Nếu bạn đang có ý định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Thì bạn cũng cần hiểu rõ điều kiện thành lập công ty TNHH và thủ tục. Cũng như biết rõ đôi chút về loại mô hình công ty này.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là một loại hình doanh nghiệp phổ biến, thường được các Start-up lựa chọn. Loại hình này bao gồm: (1) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân hoặc pháp nhân làm chủ sở hữu. (2) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Mỗi loại hình được pháp luật quy định cơ cấu tổ chức khác nhau với những ưu điểm riêng, phù hợp với mục đích của từng Nhà quản trị.

✔️ Cơ cấu tổ chức của Công ty trách nhiệm hữu hạn

✅ Công ty TNHH một thành viên:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Một số đặc điểm của Công ty TNHH một thành viên như sau:

◾️ Tương tự như doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH một thành viên cũng có thể được thành lập bởi một cá nhân, mô hình quản lý công ty đơn giản. Giúp cho chủ doanh nghiệp/chủ sở hữu có toàn quyền quyết định trong việc quản lý và điều hành công ty.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai loại hình này đó là doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Và chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản của mình đối với các nghĩa vụ của công ty phát sinh trong quá trình hoạt động.

◾️ Trong khi đó, Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân, chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ. Và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ công ty. Điều này hạn chế được trách nhiệm của chủ sở hữu đối với các rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty.

◾️ Công ty TNHH một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

◾️ Chủ sở hữu công ty phải góp đủ và đúng loại tài sản đã cam kết góp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày. Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn. Thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời gian này, chủ sở hữu công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã cam kết.

◾️ Trong trường hợp không góp đủ số vốn đã cam kế thì chủ sở hữu phải đăng ký giảm vốn theo quy định của pháp luật. Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh. Trong thời gian trước ngày cuối cùng công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

◾️ Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chỉ được rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần. Hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Trường hợp chuyển nhượng một phần vốn điều lệ thì công ty phải thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

◾️ Tiền lương trả cho chủ sở hữu (cá nhân) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

✅ Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Một số đặc điểm của Công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

◾️ Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Trừ trường hợp quy định tại Điều 47 của Luật Doanh nghiệp 2020.

◾️ Công ty TNHH hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

◾️ Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần. Trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

◾️ Công ty TNHH hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật. Việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật Doanh nghiệp 2020.

◾️ Vốn điều lệ của Công ty TNHH hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

◾️ Các thành viên của công ty cũng phải có trách nhiệm góp đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày. Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc góp đủ số vốn đã cam kết trong thời hạn nêu trên. Công ty phải đăng ký thay đối vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

✔️ Quy trình thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn

✅ Thành phần hồ sơ đăng ký công ty TNHH:

◼️ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

◼️ Điều lệ công ty.

◼️ Danh sách thành viên công ty.

◼️ Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của thành viên là cá nhân. Hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận thành lập đối với thành viên là tổ chức. Và kèm theo quyết định uỷ quyền, giấy tờ chứng thực cá nhân của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.

◼️ Quyết định của thành viên là tổ chức về việc góp vốn.

◼️ Tài liệu khác (nếu có, tuỳ từng trường hợp).

◼️ Văn bản uỷ quyền cho người được uỷ quyền thực hiện thủ tục (nếu có).

◼️ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục.

✅ Số lượng hồ sơ:

01 bộ

✅ Nơi tiếp nhận hồ sơ:

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở doanh nghiệp.

✅ Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo bằng văn bản nêu rõ những nội dung cần sửa đổi. Bổ sung cho người thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn.

✔️ Những lưu ý khi thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn

☑ Về tên doanh nghiệp:

Tên Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm: tên tiếng Việt, tên tiếng Anh, tên viết tắt. Việc đặt tên doanh nghiệp phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và không vi phạm những điều cấm khi đặt tên. Cụ thể:

Không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký. Theo quy định tại Điều 41 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. Tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội. Tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp. Để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp. Trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sự, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

☑ Về ngành nghề đăng ký kinh doanh:

Ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn phải phù hợp với mã ngành nghề trong Hệ thống mã ngành nghề kinh tế của Việt Nam (VSIC). Công ty trách nhiệm hữu hạn không được kinh doanh các lĩnh vực bị pháp luật cấm thực hiện.

Trong trường hợp, lĩnh vực hoạt động thuộc Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. Thì Công ty trách nhiệm hữu hạn cần đáp ứng các điều kiện này trước khi triển khai.

☑ Về địa chỉ trụ sở của Công ty trách nhiệm hữu hạn:

Theo quy định tại Luật Nhà ở 2014 và Nghị định 99/2015/NĐ-CP. Doanh nghiệp không được đặt trụ sở tại căn hộ chung cư/diện tích thuộc nhà chung cư trong các trường hợp sau:

  • Nhà chung cư chỉ có chức năng nhà ở.
  • Phần diện tích nhà chung cư có chức năng nhà ở đối với các tòa nhà hỗn hợp (Trung tâm thương mại/văn phòng và nhà ở).
  • Đối với nhà chung cư, công ty chỉ được đặt trụ sở tại phần Trung tâm Thương mại/Văn phòng của tòa nhà.

☑ Về vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của doanh nghiệp khi đăng ký thành lập phải được nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác. Đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

Chủ sở hữu/các thành viên của Công ty TNHH phải tuân thủ các quy định về thời hạn góp vốn và thay đổi vốn điều lệ. Khi chưa góp hoặc góp không đủ số vốn đã cam kết theo quy định của pháp luật.

✔️ Dịch vụ thành lập công ty TNHH

Bạn đang có dự định khởi sự kinh doanh và có nhu cầu thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập công ty TNHH trọn gói. Chúng tôi sẽ tư vấn cho Bạn tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn.

Như: cách đặt tên làm sao để phù hợp với quy định của pháp luật, địa điểm kinh doanh phải đặt ở đâu,…Quý Khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc tìm hiểu quy định pháp luật. Để soạn thảo hồ sơ cho phù hợp, cũng như tiết kiệm được chi phí đi lại. Khi phải giải trình hoặc sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

✅ Dịch vụ thành lập công ty TNHH của Hưng Phước bao gồm:

✸ Tư vấn cách đặt tên, tra cứu tên có bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác hay không.

✸ Xác định ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống mã ngành nghề kinh doanh của Việt Nam (VSIC). Nhhững lưu ý khi thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn.

✸ Soạn thảo hồ sơ, tài liệu đăng ký thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn.

✸ Đại diện Khách hàng nộp hồ sơ tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; theo dõi, cập nhật và giải trình hồ sơ (nếu có).

✸ Nhận kết quả tại Cơ quan Nhà nước.

✸ Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

✸ Bàn giao kết quả và hồ sơ lưu trữ.

✸ Đăng ký thuế ban đầu cho Công ty trách nhiệm hữu hạn.

✔️ Liên hệ dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ, QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE: 0964 434 133. CHÚNG TÔI RẤT SẴN SÀNG HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO QUÝ KHÁCH

Xem thêm

Những lưu ý về Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Điều kiện của tổ chức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

So sánh hình thức hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc

Đánh Giá
[Tổng cộng: 2 Trung bình: 4.5]

TƯ VẤN  NGAY

Hãy để chúng tôi mang lại những giá trị cho bạn

error: Protected