Địa chỉ: 1 Lê Thành Phương, Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Email: contact@dichvuthanhlapcongtyaz.com

Thời gian làm việc:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:00 - 17:30

Dịch Vụ

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Xây Dựng

Ngành nghề xây dựng hiện tại khá phổ biến trong xã hội, vì vậy, càng ngày có thêm nhiều công ty tìm đến những dịch vụ thành lập công ty xây dựng trọn gói. Lý do rằng thủ tục & điều kiện thành lập công ty xây dựng khác biệt không ít so với các ngành nghề khác. Để mọi người có thể biết thêm thành lập công ty xây dựng cần những gì, bài viết này sẽ giúp cho bạn có một cái nhìn bao quát hơn. Trước khi tìm đến những công ty chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty thiết kế xây dựng trên địa bàn thành phố.

➡️ Điều kiện thành lập công ty xây dựng

Hiện nay, xây dựng là một những lĩnh vực mang lại nhiều đóng góp cho sự phát triển nền kinh tế. Nhu cầu về xây dựng trong lĩnh vực dân dụng hay cơ sở hạ tầng ngày một cao. Khi nhắc đến công ty xây dựng, hoạt động thiết kế và thi công thường được nghĩ đến nhiều nhất. Tuy nhiên, lĩnh vực xây dựng thì sẽ rất đa dạng, bao gồm các hoạt động chi tiết dưới đây:

▪️ Lập thiết kế quy hoạch xây dựng

▪️ Tư vấn quản lý dự án, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

▪️ Khảo sát xây dựng

▪️ Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

▪️ Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng

▪️ Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng

▪️ Thi công xây dựng công trình

Tuỳ vào mỗi lĩnh vực mà các cá nhân, tổ chức khi hoạt động phải đáp ứng các điều kiện năng lực hoạt động xây dựng cụ thể. Nội dung dưới đây bạn sẽ biết được những điều cần biết khi mở công ty xây dựng, thủ tục thành lập công ty cổ phần xây dựng, một cách rõ ràng hơn.

➡️ Quy định chung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng

Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.

Nhà thầu là tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cấp giấy phép hoạt động.

dịch vụ thành lập công ty xây dựng trọn gói uy tín

Những chức danh, cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề. Bao gồm: giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì lập thiết kế quy hoạch xây dựng. Chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì thiết kế. Thẩm tra thiết kế xây dựng; tư vấn giám sát thi công xây dựng; chủ trì lập, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Chứng chỉ hành nghề được phân thành hạng I, hạng II, hạng III.

Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực bao gồm: tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; khảo sát xây dựng; lập thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng. Thi công xây dựng công trình; tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Chứng chỉ năng lực của tổ chức được phân thành hạng I, hạng II và hạng III. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng I; Sở Xây dựng, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ cấp chứng chỉ năng lực các hạng còn lại.

Tìm kiếm: thủ tục thành lập công ty thiết kế xây dựng, thủ tục mở công ty vật liệu xây dựng, điều kiện mở công ty vật liệu xây dựng, thành lập công ty xây dựng như thế nào.

➡️ Điều kiện của tổ chức lập thiết kế quy hoạch xây dựng

 1. Có đủ điều kiện năng lực lập thiết kế quy hoạch xây dựng phù hợp
 2. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì thiết kế đồ án quy hoạch xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề và năng lực phù hợp với từng loại quy hoạch xây dựng.

➡️ Điều kiện của tổ chức tư vấn quản lý dự án, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

✔️ Tổ chức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng điều kiện sau:

✏ Có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với công việc quản lý dự án theo quy mô, loại dự án;

✏ Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng, cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn của công tác quản lý dự án phải có chuyên môn phù hợp, được đào tạo, có kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô, loại dự án

✔️ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:

✏ Có quyết định thành lập của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực hoặc của chủ đầu tư đối với Ban quản lý dự án do mình thành lập.

✏ Có đủ kiều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với công việc quản lý dự án theo quy mô, loại dự án

✏ Có cơ cấy tổ chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quản lý dự án; có trụ sở, văn phòng làm việc ổn định

✏ Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng, cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn của công tác quản lý dự án phải có chuyên môn phù hợp. Được đào tạo, có kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô, loại dự án.

dịch vụ thành lập công ty xây dựng trọn gói uy tín

➡️ Điều kiện của tổ chức khảo sát xây dựng

✏ Có đủ năng lực khảo sát xây dựng

✏ Mỗi nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải có chủ nhiệm khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát xây dựng chỉ định. Chủ nhiệm khảo sát xây dựng phải có đủ năng lực hành nghề khảo sát xây dựng và chứng chỉ hành nghề phù hợp. Cá nhân tham gia từng công việc khảo sát xây dựng phải có chuyên môn phù hợp với công việc được giao.

✏ Máy, thiết bị phục vụ khảo sát xây dựng phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, bảo đảm an toàn cho công tác khảo sát và bảo vệ môi trường.

✏ Phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng phải đủ tiêu chuẩn theo quy định và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng công nhận.

Xem thêm

Lưu ý khi giải thể doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể trọn gói

Quy trình cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

➡️ Điều kiện của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

☑ Có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

☑ Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng phải có năng lực hành nghề thiết kế xây dựng và chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu của loại, cấp công trình.

➡️ Điều kiện thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng công trình, kiểm định xây dựng

☑ Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng.

☑ Cá nhân tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc thực hiện.

➡️ Điều kiện của tổ chức quản lý chi phí đầu tư xây dựng

☑ Có đủ điều kiện năng lực hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

☑ Cá nhân chủ trì việc lập, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng.

dịch vụ thành lập công ty xây dựng trọn gói uy tín

➡️ Điều kiện của tổ chức quản lý chi phí đầu tư xây dựng

☑ Có đủ điều kiện năng lực hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng

☑ Cá nhân chủ trì việc lập, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

➡️ Điều kiện của tổ chức thi công xây dựng công trình

☑ Có đủ điều kiện năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình tương ứng với loại, cấp công trình xây dựng

☑ Chỉ huy trưởng công trường có chuyên môn và năng lực hành nghề thi công xây dựng công trình phù hợp.

☑ Có thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu về an toàn và chất lượng xây dựng công trình.

➡️ Điều kiện của cá nhân hành nghề độc lập

dịch vụ thành lập công ty xây dựng trọn gói uy tín

Điều kiện thành lập doanh nghiệp xây dựng đối với cá nhân hành nghề độc lập. Biết rõ thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, đủ khả năng tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, lập, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

☑ Có đăng ký hoạt động các lĩnh vực phù hợp với nội dung hành nghề.

☑ Có chứng chỉ hành nghề và năng lực phù hợp với công việc thực hiện.

➡️ Lưu ý khi thành lập công ty xây dựng

Như vậy, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thì cần thực hiện những thủ tục khi thành lập công ty xây dựng sau:

Bước 1: Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư vấn xây dựng hoặc thành lập công ty TNHH xây dựng.

Bước 2: Xin cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng. Đáp ứng điều kiện về chứng chỉ hành nghề đối với các cá nhân giữ các chức danh theo quy định của pháp luật

Bước 3: Đi vào hoạt động và đảm bảo đáp ứng điều kiện trong suốt quá trình kinh doanh.

Tìm kiếm: thành lập công ty xây dựng cần gì, mở công ty xây dựng cần những gì, thành lập cty xây dựng cần những gì, muốn thành lập công ty xây dựng cần những gì.

➡️ Chúng tôi sẽ giúp gì cho Quý khách hàng trong việc thành lập công ty xây dựng?

Bạn đang có dự định khởi sự kinh doanh và có nhu cầu mở công ty tư vấn thiết kế xây dựng, thành lập công ty tư vấn thiết kế xây dựng? Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và thực hiện các thủ tục thành lập công ty xây dựng trọn gói. Bao gồm:

dịch vụ thành lập công ty xây dựng trọn gói uy tín

 • Tư vấn thành lập công ty xây dựng chi tiết. Tư vấn cách đặt tên, tra cứu tên có bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác hay không.
 • Xác định ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống mã ngành nghề kinh doanh của Việt Nam (VSIC). Những điều kiện thành lập công ty thi công xây dựng.
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty tư vấn xây dựng, tài liệu đăng ký mở công ty tư vấn thiết kế xây dựng.
 • Đại diện Khách hàng nộp hồ sơ thành lập công ty thiết kế xây dựng tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Theo dõi, cập nhật và giải trình hồ sơ thành lập công ty cổ phần xây dựng (nếu có).
 • Nhận kết quả tại Cơ quan Nhà nước.
 • Công bố nội dung đăng ký thành lập công ty xây dựng trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Bàn giao kết quả và hồ sơ thành lập công ty đầu tư xây dựng lưu trữ.
 • Đăng ký thuế ban đầu sau khi thành lập công ty xây dựng dân dụng.
 • Xin cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng sau khi thành lập cty xây dựng.

➡️ Liên hệ thành lập công ty xây dựng trọn gói uy tín TPHCM

◾️ Địa chỉ: 1 Lê Thành Phương, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành Phố Quy Nhơn, Bình Định
◾️ Hotline: 0963 434 133

Đánh Giá
[Tổng cộng: 5 Trung bình: 5]

TƯ VẤN  NGAY

Hãy để chúng tôi mang lại những giá trị cho bạn

error: Protected