Địa chỉ: 1 Lê Thành Phương, Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Email: contact@dichvuthanhlapcongtyaz.com

Thời gian làm việc:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:00 - 17:30

Dịch VụThay Đổi

Dịch Vụ Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Doanh Nghiệp

✔️ Bạn biết gì trong việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật hiện hành, trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu phát sinh những thay đổi liên quan đến nội dung đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

✔️ Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi nào?

Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
 2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 3. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
 4. Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

Khi có sự thay đổi bất kỳ thông tin nào nêu trên trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

✔️ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi nào?

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi những nội dung sau, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thực hiện thủ tục thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở:

 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;
 • Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như thông tin đăng ký thuế, tài khoản ngân hàng, người quản lý doanh nghiệp,…

✔️ Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với Chi nhánh, Văn phòng đại diện

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nếu doanh nghiệp có thành lập các đơn vị phụ thuộc như Chi nhánh, văn phòng đại diện mà phát sinh thay đổi liên quan đến các đơn vị phụ thuộc này thì doanh nghiệp cần tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

✔️ Những lưu ý khi đăng ký/thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp năm 2021

Ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ chính thức có hiệu lực và thay thế cho Luật Doanh nghiệp 2014. Do đó, việc thành lập và quản trị doanh nghiệp cần cập nhật theo những quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020 để thủ tục thực hiện được chính xác, nhanh chóng và hiệu quả.

Với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Licensing, Chúng tôi tự tin sẽ giúp Bạn thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp một cách nhanh chóng, trên cơ sở tư vấn chu đáo về các quy định pháp luật khi thành lập doanh nghiệp cũng như thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như: loại hình công ty, cơ cấu tổ chức, cách đặt tên, tư vấn lựa chọn mã ngành nghề kinh doanh phù hợp, soạn thảo các văn bản quản trị nội bộ,…

Xem thêm

Những lưu ý khi thành lập công ty cổ phần

Khi nào công ty bạn cần phải thay đổi vốn điều lệ?

Điều kiện thành lập công ty vận tải du lịch

✔️ Dịch vụ thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Chúng tôi bao gồm

Chúng tôi hỗ trợ Quý Khách hàng thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến đăng ký/thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:

STTTên dịch vụ

✔️ Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Đăng ký thay đổi tên công ty;
2. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở công ty
3. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp
4. Đăng ký thay đổi, bổ sung người đại diện theo pháp luật;
5. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
6. Đăn ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
7. Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích
8. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh
9. Đăng ký thay đổi đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài
10. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH
11. Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH 2 TV, Công ty cổ phần
12. Chuyển đổi Công ty TNHH 2 thành viên thành Công ty 1 thành viên, công ty cổ phần
13. Chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH

✔️ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh
2. Thông báo thay đổi vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân
3. Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần
4. Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết
5. Thông tin thay đổi nội dung đăng ký thuế
6. Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo uỷ quyền
7. Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ
8. Cập nhật mã ngành nghề
9. Thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp

✔️ Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác

1. Tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
2. Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
3. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
4. Giải thể doanh nghiệp
5. Bổ sông, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp
6. Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

✔️ Chúng tôi sẽ giúp gì cho Quý khách?

 • Tư vấn loại hình công ty, cơ cấu tổ chức khi công ty muốn chuyển đổi loại hình;
 • Tư vấn các quy định về vốn, địa điểm trụ sở khi công ty có nhu cầu thay đổi những nội dung này;
 • Tra cứu tên công ty có bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với các doanh nghiệp đã thành lập hay không khi doanh nghiệp muốn thay đổi tên;
 • Tra cứu mã ngành nghề trong Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam (VSIC) phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của Quý Khách hàng
 • Soạn thảo Hồ sơ đăng ký/ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Nhận uỷ quyền của Khách hàng nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Theo dõi, giải trình, sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) với Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Thay mặt Khách hàng nhận bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, kiểm tra đối chiếu tính chính xác của các thông tin được ghi nhận trên Giấy phép
 • Công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Làm con dấu cho Công ty (nếu có)
 • Bàn giao Giấy phép và con dấu tận nơi cho Công ty

✔️ Thời gian thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

✅ Tư vấn và soạn thảo hồ sơ: 01 ngày làm việc
✅ Ký và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư: 03-05 ngày làm việc

✔️Liên hệ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ, QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE: 0964 434 133. CHÚNG TÔI RẤT SẴN SÀNG HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO QUÝ KHÁCH.

Đánh Giá
[Tổng cộng: 3 Trung bình: 4.7]

TƯ VẤN  NGAY

Hãy để chúng tôi mang lại những giá trị cho bạn

error: Protected