Địa chỉ: 1 Lê Thành Phương, Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Email: contact@dichvuthanhlapcongtyaz.com

Thời gian làm việc:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:00 - 17:30

Tin Tức

Thành Lập Trường Mầm Non Tư Thục Cần Thực Hiện Thủ Tục Gì?

Thành lập trường mầm non tư thục cần thực hiện thủ tục gì? Khoản 3 Điều 1 Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT quy định thành lập trường mầm non tư thục, nhà trẻ và điều kiện cho phép hoạt động giáo dục như sau:

➡️ Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục

◾️ Có đề án thành lập trường mầm non, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

◾️ Đề án thành lập trường mầm non, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường mầm non. Tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường mầm non thư tục.

✔️ Điều kiện để nhà trường mầm non, nhà trẻ được phép hoạt động giáo dục

Sau khi mở trường mầm non tư thục, trường sẽ phải trang thiết bị, đầu tư cơ sở vật chứ,.. và thêm những điều kiện dưới đây:

◾️ Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ tư thục.

◾️ Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định. Bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục & duy trì hoạt động.

◾️ Địa điểm xây dựng nhà trường mầm non tư thục. Bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy & người lao động.

tư vấn mở trường mầm non tư thục

◾️ Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

◾️ Có Chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

◾️ Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu. Bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 22, Điều 24 của Điều lệ này.

◾️ Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

◾️ Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường mầm non tư thục.

Trong thời hạn 02 (hai) năm, nếu nhà trường mầm non, nhà trẻ có đủ 2 điều kiện mở trường mầm non tư thục trên thì sẽ được cho phép hoạt động giáo dục. Hết thời hạn quy định nếu không đủ điều kiện để mở trường mầm non tư thục. Thì quyết định thành lập thành lập trường mầm non tư thục hoặc thành lập nhóm trẻ tư thục sẽ bị thu hồi.

Như vậy, để thành lập trường mầm non tư thục, cần thực hiện hai thủ tục: (1) Thực hiện thủ tục thành lập trường mầm non tư thục, (2) Thực hiện thủ tục để được cho phép hoạt động giáo dục. Nội dung sau đây,

➡️ Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục

✔️ Thành phần hồ sơ thành lập trường mầm non

? Tờ trình đề nghị thành lập trường mầm non tư thục, nhà trẻ nêu rõ: (i) Sự cần thiết thành lập, (ii) Tên nhà trường mầm non, nhà trẻ. (iii) Địa điểm dự kiến làm trụ sở

? Đề án thành lập trường mầm non tư thục, nhà trẻ nêu rõ:

 • Xác định sự phù hợp với quy hoạch phát tiển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục
 • Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục.
 • Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị.
 • Tổ chức bộ máy hoạt động, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý
 • Các nguồn lực và tài chính.
 • Quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường mầm non, các giải pháp xây dựng nhà trẻ trong từng giai đoạn.
 • Dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động trong 03 năm đầu thành lập trường mầm non tư thực và các năm tiếp theo.
thủ tục thành lập trường mầm non tư thục
 • Thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển nhà trường trong từng giai đoạn.

? Có văn bản về chủ trương giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà. Làm trụ sở xây dựng trường mầm non, nhà trẻ với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 5 (năm) năm.

? Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường mầm non, nhà trẻ. Hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở). Bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

✔️ Thẩm quyền

Uỷ ban Nhân dân cấp huyện

✔️ Trình tự giải quyết hồ sơ thành lập nhóm trẻ mầm non tư thục

✦ Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng GD&ĐT. Các phòng chuyên môn có ý kiến thẩm định hồ sơ mở trường mầm non tư thục và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập trường mầm non, nhà trẻ.

✦ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng GD&ĐT. Nếu đáp ứng đủ điều kiện thì Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định cho phép thành lập trường mầm non tư thục hay nhà trẻ.

➡️ Thủ tục xin cấp phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường mầm non tư thục

✔️ Thành phần hồ sơ thành lập trường mầm non tư thục

▪️ Bản sao chứng thực Quyết định cho phép thành lập trường mầm non.

▪️ Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục.

▪️ Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường mầm non, nhà trẻ. Báo cáo cần làm rõ:

 • Những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện.
 • Các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động.
 • Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tài chính.

▪️ Danh sách đội ngũ giáo viên, trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo, hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường mầm non, nhà trẻ với từng giáo viên.

thủ tục xin giấy phép hoạt đông trường mầm non tư thục

▪️ Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng các phòng, ban, tổ chuyên môn. Trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo, hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường mầm non tư thục với từng cán bộ quản lý.

▪️ Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

▪️ Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định.

▪️ Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở nhà trường mầm non, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 5 (năm) năm.

▪️ Các văn bản yêu cầu:

 • Văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do nhà trẻ, nhà trường mầm non đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp.
 • Cam kết sẽ chỉ sử dụng số tiền trên để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường mầm non tư thục sau khi được cho phép hoạt động giáo dục.
 • Phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của nhà trường mầm non tư thục trong giai đoạn 5 năm. Bắt đầu từ khi nhà trường mầm non, nhà trẻ chuẩn bị tuyển sinh.

▪️ Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trẻ.

điều kiện mở trường mầm non tư thục

✔️ Thẩm quyền

Phòng Giáo dục và Đào tạo

✔️ Trình tự giải quyết hồ sơ thành lập nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục

 • Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng GD&ĐT sẽ thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại nhà trường mầm non tư thục, nhà trẻ
 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định, Phòng GD&ĐT chủ trì phối hợp với các phòng ban có liên quan tổ chức thẩm định.
 • Nếu đáp ứng các điều kiện quy định, Trưởng Phòng GD&ĐT ra Quyết định cho phép hoạt động giáo dục và đào tạo.

Với những thông tin chi tiết như trên, bạn đã biết rõ thủ tục thành lập nhóm trẻ tư thục, quy định mở trường mầm non tư thục & các điều kiện để mở nhóm trẻ mầm non tư thục.

dịch vụ thành lập trường mầm non tư thục

➡️ Liên hệ thành lập trường mầm non tư thục

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline: 0963 434 133 để được công ty TNHH Hưng Phước hỗ trợ chi tiết A-Z. Cũng như tư vấn mở trường lớp mầm non tư thục tại TPHCM.

Đánh Giá
[Tổng cộng: 0 Trung bình: 0]

TƯ VẤN  NGAY

Hãy để chúng tôi mang lại những giá trị cho bạn

error: Protected