Địa chỉ: 1 Lê Thành Phương, Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Email: contact@dichvuthanhlapcongtyaz.com

Thời gian làm việc:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:00 - 17:30

Tin Tức

Đối Tượng Nào Có Quyền Thành Lập Doanh Nghiệp?

✔️ Đối tượng nào có quyền thành lập doanh nghiệp?

Trước đây theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, không phải cá nhân, tổ chức nào cũng có quyền thành lập doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp có điều luật quy định các đối tượng không được phép thành lập doanh nghiệp và ai có quyền thành lập doanh nghiệp. Đến khi Luật Doanh nghiệp 2020 ra đời, các đối tượng này càng được thắt chặt hơn, bổ sung thêm nhiều đối tượng hơn. Đặc biệt, trong bối cảnh Luật Doanh nghiệp 2020 vừa mới có hiệu lực vào ngày 01/01/2021, các start-up cần lưu ý khi có dự định thành lập doanh nghiệp. Cụ thể:

✔️ Đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam

◾️ Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

◾️ Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

◾️ Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trongcác cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam. Trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước.

◾️ Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này. Trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác.

đối tượng nào có thể thành lập doanh nghiệp

◾️ Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân.

◾️ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

◾️ Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

◾️ Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

✔️ Đối tượng nào không có quyền góp vốn, mua cổ phần?

Những đối tượng không có quyền góp vốn, mua cổ phần hoặc góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hay công ty hợp danh.

ai có thể thành lập doanh nghiệp

◾️ Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

◾️ Đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Đánh Giá
[Tổng cộng: 0 Trung bình: 0]

TƯ VẤN  NGAY

Hãy để chúng tôi mang lại những giá trị cho bạn

error: Protected